اجرای نونهالان رشته آواز آموزشگاه موسیقی ستاری


قسمتی از اولین اجرای نونهالان رشته آواز آموزشگاه موسیقی ستاری در کنسرت کارگاهی آموزشگاه استاد فرشباف-تالار اقبال آذر مجتمع فرهنگی و هنری 29بهمن تبریز-27ام آذر ماه1394
آواز:(از سمت راست)
1.مهدیار اسماعیل نژاد 2.ابولفضل محمدزاده 3.آراس حسین پور نورانی 4. امیر هشترخانچی
تار: عرفان پورعلی
کمانچه: رضا محمدی